why

Η συγκυρία

Σήμερα όλοι επαναξιολογούν τοποθετήσεις, πεποιθήσεις και προτεραιότητες. Οι εταιρίες πρέπει να θυμίσουν ή να αναδιατυπώσουν το αξιακό τους πλαίσιο και να ορίσουν τις ανάγκες που καλύπτουν. Σε περιόδους περιορισμένων πόρων κάθε καταναλωτική και επενδυτική κίνηση είναι σημαντική.

Η προσέγγιση του προϊόντος, της αγοράς, του πελάτη που ήταν επιτυχής στο παρελθόν αντικαθίσταται με τη διευρυμένη οπτική, αυτής του ανθρώπου, που επιλέγει με ορθολογικά αλλά και συναισθηματικά κριτήρια και θέλει να νιώθει άνετα σε περιβάλλον εμπιστοσύνης.

Στη νέα ψηφιακή εποχή οι εταιρίες πρέπει να μάθουν να μιλάνε «με» τον πελάτη και τον επενδυτή και όχι «στον» πελάτη και τον επενδυτή. Η καινοτομία δεν είναι αναλαμπή. Για να δημιουργεί αξία, σήμερα και αύριο, πρέπει να αποτελεί στοιχείο της λειτουργίας αλλά και της εταιρικής της κουλτούρας.

Σε συνθήκες ύφεσης όσοι άκουσαν, μελέτησαν και σχεδίασαν ένα νέο πλαίσιο δράσης εξασφάλισαν όχι μόνο την επιβίωσή τους αλλά και την ανάπτυξή τους στη φάση της ανάκαμψης.

Και όλα αυτά δεν είναι μυστήριο. Σήμερα, υπάρχει συνταγή! P&I  – Get | Keep | Grow.

 

Αποτυχία νωρίς και επιτυχία σύντομα!

Σύμφωνα με σχετική έρευνα (*) το 72% όλων των νέων προϊόντων δεν πετυχαίνουν τους στόχους των εσόδων τους. Το δε 25% των εταιρειών, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ομολογούν ότι καμία από τις νέες προσφορές τους δεν πληρούσε τους στόχους κερδοφορίας που είχαν τεθεί.

Καθημερινά όλο και περισσότεροι νέοι αλλά και ώριμοι επαγγελματικά άνθρωποι προσπαθούν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση στη βάση μιας φρέσκιας ιδέας.  Έρευνες (**) δείχνουν πως το 90% των νεοφυών επιχειρήσεων αποτυγχάνουν, και οι περισσότερες μάλιστα σε πολύ αρχικό στάδιο! Πρώτη αιτία αποτυχίας με 42% η μη ύπαρξη αγοράς για το προϊόν ή την υπηρεσία. Το «κάψιμο» των χρημάτων είναι η δεύτερη αιτία με ποσοστό 29% και η μη κατάλληλη ομάδα,  η τρίτη με 23%.

Ο Chan W. Kim και η Renée Mauborgne (***) διαπιστώσαν ότι το 86% των νέων εταιριών ήταν απλές επεκτάσεις στον ήδη γνωστό χώρο της αγοράς. Αυτές οι εταιρίες κατείχαν το 62% των εσόδων και το 39% των συνολικών κερδών. Το υπόλοιπο 14% των εταιριών που κινήθηκαν με καινοτόμα προσέγγιση είχαν συμμετοχή στο 61% των εσόδων και τα κέρδη τους ανέρχονταν στο 38%.

Σε αυτό το περιβάλλον και για αυτές τις ανάγκες των επιχειρήσεων η P&Iκαταθέτει τη δικής της πρόταση αξίας για Strategic & Conceptual Business Development αξιοποιώντας εργαλεία και μεθοδολογίες όπως o Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas), o Καμβάς Πρότασης Αξίας (Value Proposition Canvas), και η Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών(Blue Ocean Strategy) με στόχο: αποτυχία νωρίς και επιτυχία σύντομα !  


 

Καμβάς Πρότασης Αξίας: δημιουργία αξίας για τον πελάτη

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου: δημιουργία αξίας από την επιχείρηση

Στρατηγική Γαλάζιων Ωκεανών: καινοτόμα προϊόντα, επαναστατικό επιχειρησιακό μοντέλο, ανατρεπτικό marketing

Concept development, γιατί όλα ξεκινούν από μια ιδέα!


 

Το καλώς έχειν

Έχει παρατηρηθεί (****) ότι για την πλειοψηφία των χωρών, η θεσμική ανάπτυξη (ποιότητα δημοκρατίας και διακυβέρνησης, ελευθερία, θεσμικό περιβάλλον, κράτος δικαίου κτλ.) αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.

Ομοίως, το «καλώς έχειν» μιας εταιρείας με καλή διακυβέρνηση (corporate governance), αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου (risk management) και συμμόρφωση με τους κανόνες (compliance) διαμορφώνει μια «θεσμική ελκυστικότητα» που με τη σειρά της μπορεί να προσελκύσει πελάτες και επενδυτές εντός και εκτός της χώρας.

Η P&I μπορεί να σχεδιάσει, εφαρμόσει και εκπαιδεύσει την επιχείρησή σας στο πλαίσιο E-GRC (Enterprise – Governance, Risk and Compliance).

 

Επικοινωνία

Η δημιουργία αξίας από την επιχείρηση αποτελεί την ουσιώδη προϋπόθεση της επιτυχίας. Η επικοινωνία όμως είναι η γέφυρα που παραδίδει αυτή την αξία σε πελάτες και επενδυτές με τρόπο αποτελεσματικό και βιώσιμο. Βλ. Εξίσωση Επικοινωνίας.

Η P&I μπορεί να σχεδιάσει την στρατηγικής σας επικοινωνία με τη χρήση σύγχρονων μέσων και εργαλείων!

 

Χρηματοδότηση

Η “πελατοκεντρική προσέγγιση” έχει πλέον καθιερωθεί ως η μόνη αποτελεσματική αφού αποτελεί την λογική προϋπόθεση της επιτυχίας. Αυτή ακριβώς η επιτυχία δημιουργεί ταυτόχρονα την ανάγκη αναζήτησης επενδυτικών πόρων που θα υποστηρίξουν την παραγωγή περισσότερων και καλύτερων προϊόντων.

Η P&I μπορεί να σχεδιάσει μια αποτελεσματική κεφαλαιακή δομή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τις ανάγκες αλλά και την διάθεση των επενδυτών.

 

Εταιρική αναδιάρθρωση και υποστήριξη

Πετυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες απαιτούν επιπλέον μια αποτελεσματική και ανταγωνιστική εταιρική δομή. Η συνεχής προσαρμογή της εταιρίας στις ανάγκες του περιβάλλοντος, στις απαιτήσεις των πελατών για ποιοτικά προϊόντα αλλά και των επενδυτών για διαφάνεια και καθαρότητα στην εταιρική λειτουργία αποτελεί όρος επιβίωσης και ανταγωνισμού!

Η P&I μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής και ανθεκτικής εταιρικής δομής που να μπορεί να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης σε μακροπρόθεσμη βάση.

 

Enabling & empowerment

Σε ένα περιβάλλον μεταβλητό, αβέβαιο, περίπλοκο και ασαφές η προστασία μπορεί να προέλθει μόνο από την προσαρμογή και την συνεχή εκπαίδευση ακολουθώντας τη διαδικασία: μαθαίνω (learn) – ξεμαθαίνω (unlearn) – ξαναμαθαίνω (relearn).

Για μας το enabling ταιριάζει καλύτερα από το training αφού «δεν προσφέρεται ένα πιάτο ψάρια αλλά η εκμάθηση της τέχνης του ψαρέματος».

Η P&I μπορεί να σχεδιάσει το κατάλληλο μοντέλο μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας ώστε η επιχείρηση να μπορεί να αποφασίσει το σημείο ισορροπίας μεταξύ της αγοράς υπηρεσιών από το εξωτερικό περιβάλλον ή την απόκτηση ικανοτήτων για in-house ανάπτυξη.

 

Ανοικτό επιχειρηματικό μοντέλο

Σήμερα αυτά που απαιτούνται για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών δεν είναι αναγκαίο πλέον να είναι διαθέσιμα εντός της εταιρείας (in-house). Ο στόχος είναι να μπορούν να αξιοποιηθούν από όπου αυτά είναι διαθέσιμα – βλ. Ανοιχτό επιχειρηματικό μοντέλο.

 

Συνεργασία

Μόνος πάω γρήγορα, με ομάδα πάω μακριά !


Η εξέλιξη από τροφοσυλλέκτης σε κυνηγό αποτελεί σημείο καμπής για το ανθρώπινο είδος. Κατά όμοιο τρόπο η επιχείρηση market taker μετασχηματίζεται σε market maker και η δημιουργία νέων αγορών και η προσέλκυση νέων πελατών είναι πλέον το ζητούμενο.

Αυτό το νέο «επάγγελμα» του δημιουργού και κυνηγού απαιτεί νέα χαρακτηριστικά (skills) και δεξιότητες (competencies)! Και σίγουρα απαιτεί συνεργασία – partnership !

 

Παραπομπές

(*): Έρευνα της εταιρείας συμβούλων Simon-Kucher & Partners (www.simon-kucher.com).

(**): Έρευνα σε επενδυτές και ιδρυτές start-ups από CB Insights (www.cbinsights.com).

(***): Βιβλίο: «Η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών – Κερδίστε τις ανεκμετάλλευτες αγορές». Chan W. Kim και Renée Mauborgne. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.

(****): Βιβλίο: «Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη» των Ρόμπινσον Α. Τζέιμς και Ατζέμογλου Ντάρον.