Στρατηγική επικοινωνία

Η δημιουργία αξίας από την επιχείρηση αποτελεί την ουσιώδη προϋπόθεση της επιτυχίας. Η επικοινωνία όμως, είναι η γέφυρα που παραδίδει αυτή την αξία σε πελάτες και επενδυτές με τρόπο αποτελεσματικό και βιώσιμο.

Η Εξίσωση της Επικοινωνίας μας βοηθά στη διαχείριση της: Η εσωτερική αξία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία με το επικοινωνιακό αποτύπωμα. Μόνο τότε το επικοινωνιακό ενεργητικό στο περιβάλλον συμβαδίζει με την ανάπτυξη της εταιρίας και δεν αποτελεί «επικοινωνιακή φούσκα».

Η σχέση που συνδέει τα μεγέθη αυτά είναι:

Η P&I μπορεί να σχεδιάσει την στρατηγικής σας επικοινωνία με τη χρήση σύγχρονων μέσων και εργαλείων!