Η P&I ενδιαφέρεται για συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, του χρηματοοικονομικού χώρου, του E-GRC, του marketing και της επικοινωνίας.

Αναζητούμε συνεργάτες που τα «τυπικά προσόντα» της εκπαίδευσης συνδυάζονται με προσωπικά χαρακτηριστικά και διαπροσωπικές δεξιότητες που μπορούν και δημιουργούν διαχρονικά αξία σε πραγματικές συνθήκες. Συμπληρώνονται δε με την καλή αίσθηση του περιβάλλοντος και το υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης.

Τα σημαντικά προβλήματα δεν βρίσκονται στις υποδομές και την τεχνολογία. Ξεκινούν από τους ανθρώπους αλλά ταυτόχρονα μόνο από αυτούς μπορούν να επιλυθούν. Προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες δημιουργούνται από ανθρώπους, με ανθρώπους για ανθρώπους!

Αν πιστεύετε ότι συμπίπτουμε στις αντιλήψεις, με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε δυνατότητες και προοπτικές!