Παρουσιάζουμε το webinar με θέμα “Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου” που η P&I και η Viral Growth οργάνωσαν και υλοποίησαν από κοινού. 

Η κοινή αυτή προσπάθεια εντάσσεται στo πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Go for Tomorrow ! Go for Better !” της P&I και αφορά την επιχειρηματική προετοιμασία, για γρήγορη ανάκαμψη, στη μετά την COVID-19 περίοδο.

Το συγκεκριμένο webinar πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τοποθετηθούν αποτελεσματικά στη συγκυρία, να επανεξετάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, και γιατί όχι, να γίνουν ακόμα καλύτερες από ότι στο παρελθόν.

Παρουσίαση

  • Θέμα webinar: Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas) – Εργαλεία και Μεθοδολογίες. 
  • Συντονιστής: Σπύρος Κόλλας, Business Development Manager Viral Growth (www.viralgrowth.eu) 
  • Παρουσίαση: Παντελής Λάμπρου, Συνιδρυτής & CΕO, P&I – Get | Keep |Grow (www.p-i.gr)

Ερωτήσεις - Συζήτηση

Στρατηγική Γαλάζιων Ωκεανών (Blue Ocean Strategy). Γιατί σήμερα είναι επίκαιρο αυτό το αναλυτικό εργαλείο;

Γιατί σε ένα περιβάλλον μεταβλητό, αβέβαιο, περίπλοκο και ασαφές, η προστασία μπορεί να προέλθει μόνο από την προσαρμογή και την συνεχή εκπαίδευση ακολουθώντας τη διαδικασία: μαθαίνω (learn) – ξεμαθαίνω (unlearn) – ξαναμαθαίνω (relearn); 

Γιατί είναι σημαντική η έρευνα αγοράς; 

Ποιος ο ρόλος των συμβούλων; 

Πώς μπορεί να επιτευχθεί ένας ενάρετος επιχειρηματικός κύκλος; 

Πως αντιμετωπίζεται η αυταρέσκεια και αυτάρκεια της ιδιοκτησίας στις επιχειρήσεις; 

Ποιο το ύψος και το μοντέλο αμοιβής για τις υπηρεσίες συμβούλου; 

ΕΣΠΑ και αναπτυξιακά προγράμματα. Ποιο το νέο μοντέλο κατανομής των πόρων;