Εταιρική Διακυβέρνηση

Αν η επιχείρηση εφαρμόζει ανοικτή και διαφανή διακυβέρνηση: λαμβάνει πιο «ποιοτικές» και καλές αποφάσεις, και άρα είναι πιο ανταγωνιστική και αποτελεσματική, και άρα πιο βιώσιμη, οι δε μέτοχοί της νιώθουν άνετα με τη λειτουργία της επιχείρησης και τη λήψη των αποφάσεων και είναι πιο πρόθυμοι να συνεχίσουν να επενδύουν στην εταιρία.

Άρα, όχι μόνο είναι πιο απολαυστικό να εργάζεσαι σε μια τέτοια επιχείρηση είναι και πιο αποτελεσματικό αφού η Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη της ελκυστικότητας της επενδυτικής πρότασης της εταιρίας.

Η P&I μπορεί να: σχεδιάσει, εφαρμόσει και εκπαιδεύσει την επιχείρησή σας στο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.