Κανονιστική Συμμόρφωση

Σε ένα ισχυρά συνδεδεμένο κόσμο κανείς δεν νιώθει ασφαλής αν όλοι δεν νιώθουν ασφαλείς.

Κανείς δεν θέλει να συνδεθεί με τοξικές επιχειρήσεις που πουλούν τοξικά προϊόντα.

Η καλή επιχείρηση γίνεται μαγνήτης και προσελκύει πολλούς πελάτες και τους καλύτερους εργαζόμενους. Αλλά όχι μόνο αυτό, μειώνει και το κόστος χρηματοδότησης γιατί περισσότεροι επενδυτές ή πιστωτές είναι διατεθειμένοι να παρέχουν τα χρήματα τους για την χρηματοδότηση της εταιρίας.

Συμφέρει δηλαδή να είσαι ανοικτός και διαφανής. Αυτά είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας … κανονιστικά συμμορφούμενης (compliant) επιχείρησης!

Η P&I μπορεί να διαμορφώσει το πλαίσιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της επιχείρησή σας. Mπορεί να σχεδιάσει εργαλεία και να παρακολουθεί την εφαρμογή των απαιτήσεων ευθυγράμμισης και συμμόρφωσης με το εγχώριο ή αλλοδαπό κανονιστικό πλαίσιο.