Ο πολίτης στο επίκεντρο

Exponential Era

Ο πολίτης στο επίκεντρο

 

Υπηρεσίες σε φορείς δημόσιου συμφέροντος

Διαμόρφωση επιχειρηματικού μοντέλου που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη, αναδιοργάνωση διαδικασιών και δομών, διαχείριση περιουσιακών στοιχειών, εξωστρέφεια και εκπαίδευση. 

 

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και τεκμηρίωση στη σελίδα με το Υποστηρικτικό Υλικό.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-123333713-1