Υπηρεσίες Δημόσιου Ενδιαφέροντος

Exponential Era

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε φορείς Δημόσιου Ενδιαφέροντος

Λογική και Ευαισθησία

 

Σήμερα οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι και οι πολίτες επιζητούν επιτακτικά υψηλή ποιότητα, λογικό κόστος, ασφάλεια και σταθερότητα στις υπηρεσίες που λαμβάνουν, ενώ ως φορολογούμενοι, αξιολογούν αυστηρά την κατανομή, αυτών που έχουν εισφέρει.


 

H P&I μαζί με συνεργάτες παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς και οργανισμούς δημόσιου ενδιαφέροντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, που υπαγορεύεται ως αναγκαιότητα από τη συγκυρία αλλά και απαίτηση από την κοινωνία, διαμορφώθηκε πακέτο τριών υπηρεσιών ως εξής:

  • Ο πολίτης στο επίκεντρο - υπηρεσίες σε φορείς δημόσιου συμφέροντος. 
  • Ανάπτυξη υποδομών δημόσιου ενδιαφέροντος - διευρύνοντας δυνατότητας.
  • ΟΤΑ, Προσαρμογή, Εξωστρέφεια, Ανάπτυξη - υπηρεσίες σε Δήμους και Περιφέρειες.

Η P&I διαθέτει:

  • τεχνογνωσία, μεθοδολογίες ανάλυσης και εργαλεία σχεδιασμού υπηρεσιών
  • στελέχη και συνεργάτες με γνώσεις και εμπειρία που μπορούν να ευθυγραμμίσουν τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις πολιτών και εργαζομένων με τις απαιτήσεις της κοινωνίας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-123333713-1