Κανονιστική Συμμόρφωση

Exponential Era

 

Κανονιστική Συμμόρφωση

Σε ένα ισχυρά συνδεδεμένο κόσμο κανείς δεν νιώθει ασφαλής αν όλοι δεν νιώθουν ασφαλείς.

Κανείς δεν θέλει να συνδεθεί με τοξικές επιχειρήσεις που πουλούν τοξικά προϊόντα.

Η καλή επιχείρηση γίνεται μαγνήτης και προσελκύει πολλούς πελάτες και τους καλύτερους εργαζόμενους. Αλλά όχι μόνο αυτό, μειώνει και το κόστος χρηματοδότησης γιατί περισσότεροι επενδυτές ή πιστωτές είναι διατεθειμένοι να παρέχουν τα χρήματα τους για την χρηματοδότηση της εταιρίας.

Συμφέρει δηλαδή να είσαι ανοικτός και διαφανής. Αυτά είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας … κανονιστικά συμμορφούμενης (compliant) επιχείρησης!

Η P&I μπορεί να διαμορφώσει το πλαίσιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της επιχείρησή σας. Mπορεί να σχεδιάσει εργαλεία και να παρακολουθεί την εφαρμογή των απαιτήσεων ευθυγράμμισης και συμμόρφωσης με το εγχώριο ή αλλοδαπό κανονιστικό πλαίσιο.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και τεκμηρίωση στη σελίδα με το Υποστηρικτικό Υλικό.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-123333713-1