Εταιρική Διακυβέρνηση

Exponential Era

 

Εταιρική Διακυβέρνηση

Αν η επιχείρηση εφαρμόζει ανοικτή και διαφανή διακυβέρνηση: λαμβάνει πιο «ποιοτικές» και καλές αποφάσεις, και άρα είναι πιο ανταγωνιστική και αποτελεσματική, και άρα πιο βιώσιμη, οι δε μέτοχοί της νιώθουν άνετα με τη λειτουργία της επιχείρησης και τη λήψη των αποφάσεων και είναι πιο πρόθυμοι να συνεχίσουν να επενδύουν στην εταιρία.

Άρα, όχι μόνο είναι πιο απολαυστικό να εργάζεσαι σε μια τέτοια επιχείρηση είναι και πιο αποτελεσματικό αφού η Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη της ελκυστικότητας της επενδυτικής πρότασης της εταιρίας.

Η P&I μπορεί να: σχεδιάσει, εφαρμόσει και εκπαιδεύσει την επιχείρησή σας στο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και τεκμηρίωση στη σελίδα με το Υποστηρικτικό Υλικό.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-123333713-1