Στρατηγική Γαλάζιων Ωκεανών

Exponential Era

Blue Ocean

 

Στρατηγική Γαλάζιων Ωκεανών

Οι νέες εταιρείες που κινήθηκαν με καινοτόμα προσέγγιση έχουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα από αυτές που ήταν απλές επεκτάσεις στον ήδη γνωστό χώρο της αγοράς (*).

Με τη Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών (Blue Ocean Strategy) η επιχείρηση:

  • Αποχωρεί από τις συνωστισμένες, υψηλού ανταγωνισμού και χαμηλών περιθωρίων κέρδους αγορές και 
  • Μεταβαίνει σε αγορές, ανακαλύπτοντας νέους πελάτες που αναζητούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

 Νέο παιχνίδι, σε νέο τόπο με νέους παίκτες!

 


Η μεθοδολογία των Γαλάζιων Ωκεανών δημιουργεί στρατηγική με χρήση εμπειρικών δεδομένων, συστηματικής ανάλυσης και φαντασίας.

Εδράζεται δε στην άποψη ότι καθώς οι αγορές αλλάζουν συνεχώς και οι επιχειρήσεις έχουν διαχρονικά διακυμάνσεις στην απόδοσή τους, είναι πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο να τοποθετηθεί στο επίκεντρο της ανάλυσης η στρατηγική κίνηση της επιχείρησης.

Η κίνηση αυτή θα βοηθήσει τη επιχείρηση να απαγκιστρωθεί από τη στατική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, τις δομές και τα όρια της αγοράς του κλάδου.

 


 

Value Innovation

Αξιακή καινοτομία

Τις περισσότερες φορές, και αυτό είναι και λογικό, καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν μεγαλύτερη τιμή και κόστος κατασκευής.

Υπάρχει μια εναλλακτική προσέγγιση, αυτή της πλάγιας σκέψης που ακολουθείται από τη Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών που λέγεται Αξιακή Καινοτομία και μπορεί να συνδυάσει τα δύο φαινομενικά αντίθετα: μείωση κόστους με αύξηση αξίας.

  • Η μείωση του Κόστους Παραγωγής επιτυγχάνεται από την εξάλειψη ή μείωση χαρακτηριστικών που παραδοσιακά προσφέρει ο ανταγωνισμός στον συγκεκριμένο τομέα
  • Η Αξία για τον Πελάτη αυξάνει με την προσφορά νέων χαρακτηριστικών που δημιουργούνται και την βελτίωση υφιστάμενων.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και τεκμηρίωση στη σελίδα με το Υποστηρικτικό Υλικό.

 

(*) Σύμφωνα με την έρευνα των Chan W. Kim και Renée Mauborgne το 86% των νέων εταιριών ήταν απλές επεκτάσεις στον ήδη γνωστό χώρο της αγοράς. Αυτές οι εταιρίες κατείχαν το 62% των εσόδων και το 39% των συνολικών κερδών. Το υπόλοιπο 14% των εταιριών που κινήθηκαν με καινοτόμα προσέγγιση, είχαν συμμετοχή στο 38% των εσόδων ενώ τα κέρδη τους ανέρχονταν στο 61%.

Η έρευνα περιλαμβάνεται στο βιβλίο τους: «Η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών – Κερδίστε τις ανεκμετάλλευτες αγορές». Chan W. Kim και Renée Mauborgne. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-123333713-1