Καμβάς Πρότασης Αξίας

Exponential Era

Fir

 

Καμβάς Πρότασης Αξίας

Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν προϊόντα, αναθέτουν σε αυτά να τους κάνουν μια δουλειά τους.

Clayton Christensen


 

Πρόταση αξίας

Πρόταση αξίας είναι ό,τι κάνει το προϊόν, για να ικανοποιήσει τον πελάτη.

 

Καμβάς Πρότασης Αξίας

Ο Καμβάς Πρότασης Αξίας (Value Proposition Canvas) έχει στόχο το «ταίριασμα» της πρότασης αξίας με το προφίλ κάθε τμήματος πελατών.

 

Το προφίλ του πελάτη

Τον πελάτη, στη δουλειά και τη ζωή του, τον απασχολούν κάποια σημαντικά θέματα (jobs) για τα οποία προσπαθεί να:

 • Επιτύχει στόχους
 • Επιλύσει προβλήματα
 • Ικανοποιήσει ανάγκες

Ο πελάτης κατά την εκτέλεση εργασιών έρχεται αντιμέτωπος με καταστάσεις που τον ενοχλούν (pains):

 • προβλήματα και ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά,
 • εμπόδια,
 • κινδύνους για δυσάρεστη κατάληξη.

Τα αποτελέσματα και τα οφέλη (gains) από τη χρήση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας μπορεί να είναι:

 • αναγκαία,
 • αναμενόμενα,
 • επιθυμητά,
 • απροσδόκητα.

 

Η πρόταση αξίας του προϊόντος

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν στόχο να παραδώσουν αξία σε συγκεκριμένο τμήμα πελατών, άρα:

 • να τον βοηθήσουν στις επιδιώξεις του (jobs),
 • στην αποφυγή ενοχλήσεων (pains),
 • στην επίτευξη ωφελειών (gains).

Τα προτεινόμενα προϊόντα και υπηρεσίες:

 • λειτουργούν σαν «παυσίπονα» και ανακουφίζουν συγκεκριμένους πόνους του πελάτη (pain relievers),
 • δημιουργούν οφέλη και πλεονεκτήματα στους πελάτες (gain creators)

 

Το "ταίριασμα" 

Value Proposition Canvas - Fit

 

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και τεκμηρίωση στη σελίδα με το Υποστηρικτικό Υλικό.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-123333713-1