'Οραμα & Αποστολή

Exponential Era

 

Όραμα 

Να συμβάλλει ώστε οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναμική τους, ταυτόχρονα με την επιμέλεια στη διαχείριση αδυναμιών και κινδύνων για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό αποτέλεσμα με θετικό αποτύπωμα σε οικονομία και κοινωνία.

 

Αποστολή 

Η P&I υποστηρίζει την ανάπτυξη εργασιών Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων και τις start-up δραστηριότητες μεγάλων επιχειρήσεων.

Προσεγγίζει τις σύγχρονες προκλήσεις με «επιχειρηματική λογική» και καινοτομία. Εφαρμόζει μεθόδους για «αποτυχία νωρίς και επιτυχία σύντομα». Στοχεύει σε αποτελεσματικές και ανθεκτικές λύσεις. 

Συμβάλει στο «καλώς έχειν» των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας μια «θεσμική ελκυστικότητα» που προκαλεί πελάτες και προσελκύει επενδυτές εντός και εκτός της χώρας.

 

Τοποθέτηση

Δημιουργία αξίαs, από την επιχείρηση, για τον πελάτη, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα μέσω ενός επαναστατικού επιχειρησιακού μοντέλου και την εφαρμογή ανατρεπτικού marketing.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-123333713-1