Η φιλοσοφία μας

Exponential Era

Η φιλοσοφία μας

 

Η φιλοσοφία μας

To become “future ready” should be globally (*)  competitive.

                                                                        (*) Global: 1. relating to or involving the whole world, 2. relating to or applying to the whole.


 

Σημαντικό το προϊόν και η αγορά. Στο επίκεντρο όμως ο άνθρωπος ως πελάτης και επενδυτής.

Σημαντική η μείωση του κόστους, οι υποδομές και η τεχνολογία. Πιο σημαντικές όμως η δημιουργία νέων και καινοτόμων προϊόντων, οι άνθρωποι και οι αποφάσεις τους.

Ανάπτυξη και όχι μεγέθυνση. Χρηματοοικονομική και επικοινωνιακή μόχλευση ναι, αλλά σε αντιστοιχία με την εσωτερική αξία.

Το επίπεδο θεσμικής ανάπτυξης και το κράτος δικαίου της χώρας συμβάλλει αποφασιστικά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της. Ομοίως η καλή διακυβέρνηση (corporate governance), η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου (risk management) και η συμμόρφωση με τους κανόνες (compliance) συμβάλλουν στην απόκτηση πελατών και την προσέλκυση επενδυτών.

Η ελευθερία μετακίνησης προσώπων, διακίνησης προϊόντων και μεταφοράς κεφαλαίων αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία, για επέκταση σε νέες αγορές, για επαφή με νέες αξίες και συμπεριφορές.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-123333713-1